O společnosti

Firma MG – REAL, s.r.o. se především zabývá stavební činností a správou budov. Na stavebním trhu úspěšně působíme již od roku 2004 a už víc než 10 let poskytujeme služby v oblasti Facility managementu – správy budov.
Specializujeme se na bytovou výstavbu, výstavbu hal, modernizaci, zateplení, čištění a renovaci fasád, stavební úpravy a opravy, správu objektů (ekonomická i technická) a úklidový servis.
Ve společnosti je kladen velký důraz na kvalitu, komunikaci a vstřícný přístup.

Díky tomuto přístupu při realizacích zakázek se firma vyprofilovala v jednu z významných regionálních firem zabývajících se generálními dodávkami staveb. Z nejvýznamnějších specializací je komplexní revitalizace panelových domů.

Generální dodávky staveb tvoří významnou část v činnostech společnosti. Provádíme stavby bytové, občanské i průmyslové, administrativní a to pro státní, veřejné i soukromé investory. Našim zákazníkům nabízíme a zajišťujeme kompletní služby – revitalizace panelových domů, výstavba rodiných i bytových domů, fasádní systémy, rekonstrukce, bytová jádra, čištění a renovace fasád, opravy, apod., také včetně vyřízení dotačních titulů.

Poskytujeme správu bytových, komerčních, průmyslových i logistických objektů po stránce technické i ekonomické s cílem optimalizovat náklady a čas. Zajišťujeme provoz a údržbu majetku, snižujeme poruchovost, spotřebu energií a zvyšujeme životnost.

Práce provádíme vlastními zaměstnanci. Naše pracovníky si pečlivě vybíráme a samozřejmostí je pro nás trestní bezúhonost, spolehlivost, samostatnost a pečlivost. Zaměstnanci jsou řádně zaškoleni, seznámeni s pracovní náplní, odpovědností a riziky na pracovišti.

Jsme auditovaná a certifikovaná firma, máme integrovaný systém managementu a  jsme držiteli certifikátů kvality, enviromentu a BOZP podle požadavků evropských norem ČSN EN ISO 9001, 14001 a ČSN OHSAS 18001 včetně FACILITY MANAGEMENTU – správa budov.

Zajišťujeme komplexní servis služeb klientů na míru.

Uvedené stavební a související práce a služby provádíme na celém území ČR.

Politika společnosti