Vjezd do garáže

Bourání otvoru pro vjezd do garáže.