Bytový dům, Buková 5, Jihlava, 2021

Stavební úpravy bytového domu – vyspravení a natažení nové vnější omítky, výměna klempířských prvků ( parapetů)

Realizace – jaro 2021