Bytový dům Dr. Procházky 15,17,19 – Jihlava

Zateplení vnějších stěn, zateplení půdního prostoru a sklepů, nové ŽB balkóny, včetně zábradlí.

Termín realizace 2019/2020