Bytový dům, Vančurova 1,2 – Jihlava, 2020

Zateplení štítových stěn, nový fasádní nátěr, nové zábradlí na lodžie.

Termín realizace 2020