Hala GPD, Jihlava

Provádění zemních prací pro realizaci drátkobetonové podlahy.